ESG Temalı Hisse Senetleri

Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksleri oluşturulmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsaların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturmaları sürecinde şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten bir platform oluşturmak gibi çok önemli bir misyona sahip olduğu düşüncesinden hareketle hesaplanmaktadır.

 BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için şirketlerin,

  • Genel Sürdürülebilirlik Notu 50 veya üzerinde,
  • Her bir ana başlık notu 40 veya üzerinde,
  • Kategori notlarından en az 8’i 26 veya üzerinde

olmalıdır.

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer alacak paylar:

  • Genel Sürdürülebilirlik Notu 70 veya üzerinde,
  • Her bir ana başlık notu 60 veya üzerinde,
  • Kategori notlarından en az 8’i 50 veya üzerinde

olan şirketlerin payları arasından İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri en yüksek 25 pay seçilerek belirlenmektedir.

Endeks, şirketlerin küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koymakta, yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini ve bir anlamda tescil edilmesini sağlamaktadır.

Hisse Senetleri

Filtrele

Yarını bugünden şekillendirmek isteyen yatırımcıların sorularını cevaplıyoruz...