Sürdürülebilir Bir Dünya

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik, toplumumuzun gelecekte yaşamak için ihtiyaç duyacağı doğal kaynakları tüketmeden var olma ve gelişme yeteneğidir. Sürdürülebilir kalkınma ise, küresel, ulusal ve yerel kuruluşların desteğiyle bu uzun vadeli hedefi gerçekleştirmeyi hedefleyen ekonomik modeldir.

Sürdürülebilirlik  Nedir ?
Sürdürülebilirlik Hayatımıza Ne Zaman Girdi?Sürdürülebilirlik Hayatımıza Ne Zaman Girdi?

Sürdürülebilirlik kavramı, 20. yüzyılın sonlarında gelişen sosyal adalet, ekolojik koruma ve küreselcilik kavramlarından filizlendi..

Neler Yapabiliriz?Neler Yapabiliriz?

Çok sık karşımıza çıkan sürdürülebilirlik kavramı için kişisel hayatlarımızda da atabileceğimiz pek çok adım var. 10 tanesini sizin için hazırladık.

Yarını bugünden şekillendirmek isteyen yatırımcıların sorularını cevaplıyoruz...