Sürdürülebilir Finans

Nedir?

Şimdi hem paranızı, hem Dünya’yı düşünme vakti…

Sürdürülebilir finans, toplumun ve iş dünyasının yararı için çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) kriterlerini iş ve yatırım kararlarına entegre eden her türlü finansal hizmeti kapsayan bir sistemdir. Geleneksel finansın risk ve getiri kavramlarının aksine, sürdürülebilir finansın temel amacı ÇSY alanlarında ön plana çıkan yatırımlara kaynak sağlamaktır.

Sürdürülebilir Finans Çözümleri

Finansal getiriyi sosyal ve çevresel olumlu etki yaratma amacıyla entegre eden “sorumlu/sürdürülebilir yatırım” kavramının popülaritesi her geçen yıl daha da artıyor. Yatırımlarının sosyal ve çevresel etkilerini de düşünen yatırımcılar, seçenekler arasında bu etkiyi göz önünde bulundurarak karar vermeye çalışıyor. Günümüzde en çok tercih edilen sorumlu yatırım araçlarını kısaca açıkladık.

ÇSY Odaklı Yatırım 

ÇSY odaklı yatırım, yatırımın performansı üzerinde önemli etkileri olabilecek çevresel, sosyal ve yönetişimsel konuların, yatırım sürecine dahil edilmesidir. ÇSY odaklı yatırımlar, geleneksel finansal analize, finansal olmayan potansiyel risk ve fırsatları da ekler. Bu yatırımlarda sosyal ve çevresel fayda yaratma bilinci olsa da nihai amaç finansal sonuçları iyileştirmektir. Bu nedenle ÇSY unsurları, finansal getiriyi artırmanın bir bileşeni olarak ele alınır. 2022 yılında ÇSY odaklı yatırımların küresel tutarının 126 trilyon USD olduğu tahmin ediliyor

Sorumlu Yatırım

Sorumlu yatırım, “Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri” (UN PRI) tarafından yatırım kararlarına ÇSY kriterlerini entegre etmek için uygulanan bir yaklaşım olarak tanımlanır. Sorumlu yatırım anlayışında sosyal, çevresel ve yönetişimsel faktörlerin yanı sıra belirli etik kurallar da dikkate alındığından bu yatırım, ÇSY odaklı yatırımlardan bir adım öteye geçer. BM verilerine göre 2022 yılında dünyadaki sorumlu yatırım tutarı 41 trilyon USD oldu

Sosyal Sorumlu Yatırım

Değere dayalı veya etik yatırım olarak da bilinen sosyal sorumlu yatırım (SRI) çevre veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan şirketlere yatırımı önlemek için negatif tarama yöntemini kullanır. Negatif tarama, yatırımcının değerleriyle çelişen faaliyetleri bulunan şirketlere veya kuruluşlara yatırım yapmaktan kaçınma yaklaşımıdır. Bu tarama sonrasında belirli sektörler yatırım seçenekleri arasından çıkarılır. Bu sayede yatırım portföyünün olumsuz sonuçlara yol açması engellenmeye çalışılır.

Etki Yatırımcılığı 

Etki yatırımı, sosyal veya çevresel etki yaratmayı finansal getirinin önünde tutan şirket veya fonlara yatırım yapmayı önceliklendirir. Etki yatırımında yatırımların olumlu etki yaratması beklenir. Bu yatırımın amacı, bir kuruluşun topluma veya çevreye yararlı olan belirli hedeflere ulaşmasına yardımcı olmaktır. Etki yatırımında sosyal etki, finansal kazançtan daha önemli bir çıktıdır. 2022 yılında etki yatırımcılığı piyasası 1,2 milyar USD’ye ulaştı

Yarını bugünden şekillendirmek isteyen yatırımcıların sorularını cevaplıyoruz...