Sürdürülebilirlik Nedir ?

Sürdürülebilirlik, toplumumuzun gelecekte yaşamak için ihtiyaç duyacağı doğal kaynakları tüketmeden var olma ve gelişme yeteneğidir. Sürdürülebilir kalkınma ise, küresel, ulusal ve yerel kuruluşların desteğiyle bu uzun vadeli hedefi gerçekleştirmeyi hedefleyen ekonomik modeldir.

Sürdürülebilirlik kavramı, dünyadaki doğal kaynakların sınırlı olduğu fikrine dayanır. Bu nedenle sürdürülebilirliği desteklemek; çevre, ekonomi ve sosyal adalet arasında dengenin korunmasına yardımcı olur. Doğal kaynak tüketimini azaltarak dünyanın herkes için yaşanabilir olmaya devam etmesini sağlamak, sürdürülebilir bir ekonominin esasıdır.

Gelecek nesillere dayanıklı toplumlar bırakabilmek için, çevresel sağlık, sosyal eşitlik ve ekonomik canlılığın entegrasyonunu sağlamalıyız. Sürdürülebilirlik, bu üç konunun birbiriyle nasıl kompleks bir şekilde bağlantılı olduğunu sistem yaklaşımı ile ortaya koyar.

Yarını bugünden şekillendirmek isteyen yatırımcıların sorularını cevaplıyoruz...